Jakie są koszty obsługi inwestycji?

Koszty inwestycji są zależne od tego czy jest to inwestycja bezpośrednia czy też korzystamy z pomocy pośredników. Nie zawsze jednak koszty inwestycji pośrednich są wyższe.