Dlaczego inwestycje alternatywne?

Inwestycje alternatywne pomagają osiągać wysokie stopy zwrotu, często są też odporne na wahania rynku. Dodatkowo możemy próbować swoich sił, nie posiadając ogromnej wiedzy.