Inwestycje w sztukę

Inwestowanie w sztukę jest jedną z form inwestycji alternatywnych, jednak obarczoną sporym ryzykiem inwestycyjnym. Wynika to z faktu, że jest to tak zwany typ inwestycji sentymentalnej – całkowicie zależny od gustów i aktualnie panującej mody. Dotyczy to w szczególności dzieł …

Inwestowanie krótkoterminowe i długoterminowe

Dzisiaj wpis z cyklu „Terminologia inwestora”. Skupimy się na różnicy pomiędzy inwestycjami długoterminowymi oraz inwestycjami krótkoterminowymi. Do inwestycji krótkoterminowych zalicza się akcje, papiery wartościowe, udziały, pożyczki, krótkoterminowe aktywa finansowe. Do inwestycji długoterminowych zalicza się nieruchomości, wartości niematerialne lub prawne czy …

W co można inwestować?

Możliwości inwestowania jest naprawdę wiele. W przypadku inwestycji alternatywnych inwestorzy najchętniej lokują swój kapitał w metalach szlachetnych, diamentach inwestycyjnych, nieruchomościach, numizmatach i dziełach sztuki.